Кошница

Нямате артикули в количката.

Любими продукти

Любими

Вашият списък с любими в момента е празен.

Обратно към магазина

Търсене

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА PINKANGEL.BG

ВНИМАНИЕ! Всички потребители на сайта PINKANGEL.BG са длъжни да се запознаят с Общите Правила и Условия за ползване на сайта. Всеки, който използва този уеб сайт, се счита, че приема и е съгласен с тези условия. В случай, че не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “БЕЛЛЕЗЗА 2018” ООД, ЕИК: 205010107 (наричан по-долу PINKANGEL.BG) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн PINKANGEL.BG и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “БЕЛЛЕЗЗА 2018” ООД (наричани за краткост Услуги). 

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта PINKANGEL.BG. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на PINKANGEL.BG (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

1. Условия за използване на сайтa PINKANGEL.BG

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че PINKANGEL.BG не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не-налични продукти, както и за претърпени вредии и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на продукт или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез online системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които PINKANGEL.BG се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя. 

PINKANGEL.BG само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя. 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

За целите на използване на Сайта на PINKANGEL.BG, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, PINKANGEL.BG има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и PINKANGEL.BG не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извърпена във връзка с получената от потребителя информация.

2.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина PINKANGEL.BG.
2.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
2.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява PINKANGEL.BG за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
2.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата PINKANGEL.BG.
2.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на PINKANGEL.BG се задължава при ползване на услугите: 

•  да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•  да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от PINKANGEL.BG услуги; 
•  да уведомява незабавно PINKANGEL.BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•  да не извършва злоумишлени действия; 
•  да обезщети PINKANGEL.BG и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез PINKANGEL.BG в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

2.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

3.1. PINKANGEL.BG няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
3.2. PINKANGEL.BG има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на PINKANGEL.BG .
3.3. PINKANGEL.BG има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на PINKANGEL.BG да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. PINKANGEL.BG не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез PINKANGEL.BG

3.4. PINKANGEL.BG след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

3.5. PINKANGEL.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на PINKANGEL.BG във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за PINKANGEL.BG . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

3.6. PINKANGEL.BG има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

3.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от PINKANGEL.BG, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info@pinkangel.bg. PINKANGEL.BG събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които PINKANGEL.BG ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

3.8. PINKANGEL.BG не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които PINKANGEL.BG не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на PINKANGEL.BG

3.9. PINKANGEL.BG има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

4. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на PINKANGEL.BG

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на PINKANGEL.BG при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което PINKANGEL.BG изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, PINKANGEL.BG не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

С настоящите Общи условия PINKANGEL.BG уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от PINKANGEL.BG по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на PINKANGEL.BG, както и да получават информация за продукти и услуги на PINKANGEL.BG на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на PINKANGEL.BG чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от PINKANGEL.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
PINKANGEL.BG уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

„БЕЛЛЕЗЗА 2018 ООД“ е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

PINKANGEL.BG си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия. 

5. Авторски права и ограничения свързани с тях.

PINKANGEL.BG предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на PINKANGEL.BG или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

PINKANGEL.BG си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между PINKANGEL.BG и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права PINKANGEL.BG не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. 

Всички предоставени от PINKANGEL.BG стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на PINKANGEL.BG и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на PINKANGEL.BG.BG към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от PINKANGEL.BG и по отношение на използването на препратката извън Сайта на PINKANGEL.BG настоящите Общи условия не се прилагат.
PINKANGEL.BG не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на PINKANGEL.BG и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия PINKANGEL.BG информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и PINKANGEL.BG не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите. 

6. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. PINKANGEL.BG не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

PINKANGEL.BG си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 

PINKANGEL.BG има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за online покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително. 

7. Закупуване на стока и/или услуга, представена в PINKANGEL.BG 

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на PINKANGEL.BG. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

При извършвае на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със ” БЕЛЛЕЗЗА 2018″ ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта; 

PINKANGEL.BG има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, PINKANGEL.BG има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

8. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е в рамките от 1 до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Заявки се приемат 24 ч., 7 дни в седмицата чрез онлайн формата за поръчки, както и на на e-mail: info@pinkangel.bg

Можете да поръчате и на телефон 0897 584 100 в рамките на работния ден (Понеделник – Петък, 9:00 ч. -17:00 ч.). 

За поръчки над 150.00 лв – БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до офис на Еконт или Спиди.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. PINKANGEL.BG си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

PINKANGEL.BG работи с куриерските фирми “Еконт Експрес” и “Спиди” и предоставя на всеки от клиентите си възможност за преглед на закупените стоки преди заплащането им.

Доставка се заплаща допълнително от клиента според тарифите на избраният куриер, освен в случай на поръчка над 150 лв до офис. В този случай доставката е безплатна ,заплаща се PINKANGEL.BG Цената зависи от вида, големината и теглото на поръчаните стоки, както и от условията на доставка (офис-офис/офис-врата). Разноските по доставка на един продукт до офис, варира от 6лв до 10лв, в зависимост от теглото, както и наложения платеж (стойността на поръчката/стоката). Доставка до адрес се оскъпява допълнително, като тя зависи освен от обстоятелствата посочени по-горе, така и от това, дали в съответното населено място има офис на избрания куриер и дали клиентът желае допълнителна услуга като “приоритетен час” за разнос и др.PINKANGEL.BG ще поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от PINKANGEL.BG информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,PINKANGEL.BG не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, PINKANGEL.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно да уведоми сътрудник от отдел Online или по телефон.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен наш сътрудник, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случаите, когато от PINKANGEL.BG са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката PINKANGEL.BG не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

PINKANGEL.BG не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от PINKANGEL.BG обстоятелства.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на наш сътрудник онлайн или по телефон.

PINKANGEL.BG си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
С PINKANGEL.BG извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

9. Заплащане на закупени стоки и услуги 

Доставките се извършват в цялата страна чрез куриерски фирми Еконт и Спиди от понеделник до петък до посочен от Вас офис или адрес.

Всички поръчки, направени през сайта PINKANGEL.BG, се заплащат на избраният куриер чрез пощенски паричен превод, след преглед на получената стока. Клиентът преглежда стоката, решава дали ще я закупи, при евентуален отказ на място, клиентът има задължението да плати всички куриерски такси – за изпращане и връщане на стоката. Клиентът има възможност да плати в брой или с карта и при двата куриера.

10. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура ) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

ВАЖНО! НЕ ПОДЛЕЖАТ НА СМЯНА следните продукти:
10.1. Сутиени, бралети , бюстиета, корсети и чорапи – не се приемат поради спецификата на продуктите.
10.2. Еротично бельо и аксесоари, бикини и прашки не се заменят или връщат поради хигиенични изисквания относно артикулите и тяхната специфика.
След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, PINKANGEL.BG няма да приема рекламации.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банкова сметка в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на пратката.
Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!
 

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката, са за сметка на потребителя! 


11. ОТГОВОРНОСТ

Продукти подлежащи на връщане са такива, които не са преминали никаква допълнителна обработка / гладене, пране, рязане и други действия нарушаващи цялостта на продукта, както и премахване на съпътстващите продукта оригинални етикети/. Разходите по връщането на продукт/и са изцяло за сметка на Купувача. 

Ако състоянието, в което ни връщате продукта или продуктите не отговаря на горепосочените условия, ние ще Ви го/ги върнем, като разходите за това са за Ваша сметка, а сумата за закупуване става не възвращаема.

При връщане на продукт или подмяна на продукт с друг размер, куриерските услуги са за сметка на Купувача. В случаите на дефектна стока или объркан продукт, доставката е за сметка на продавача. Продукти, изпратени от клиенти до Нас за подмяна или връщане с наложен платеж чрез куриер НЯМА да бъдат приемани! Възстановяването на заплатена сума за закупен продукт се извършва след приемане на пратката от наша страна и се уверим в нейната цялост в срок от 7 ( седем ) работни дни.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ВЪРНАТИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ПРИЛОЖЕНА ФАКТУРА.

Може да върнете закупения продукт/и в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни от деня на получаване на продукта на следния адрес: 

гр. Харманли до офис на Еконт (ул..Стефан Льндев №1) получател “БЕЛЛЕЗЗА 2018 ” ООД, тел: 0897 584 100.

гр. Харманли до офис на Спиди (ул..Никола Петков №13) получател “БЕЛЛЕЗЗА 2018 ” ООД, тел: 0897 584 100.

При връщане на продукт, моля пишете на e-mail: info@pinkangel.bg или се обадете на 0897 584 100.

Щом получим от Вас изпратения за подмяна продукт/и и ако той/те отговарят на горепосочените условия за цялост заплатената сума ще бъде възстановена по БАНКОВ ПЪТ. При възстановяване на сума по банков път не се удържат допълнителни такси. Срок за възстановяване до 7 работни дни.

12.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

12.2. PINKANGEL.BG не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.

12.3. PINKANGEL.BG не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

13. Други 

PINKANGEL.BG има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. 

PINKANGEL.BG си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта

PINKANGEL.BG администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. PINKANGEL.BG декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. 

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оnline чрез Сайта на PINKANGEL.BG на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел Online на тел 0897584100, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. PINKANGEL.BG не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

При използване на Сайта на PINKANGEL.BG, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

14. ТЕРМИНОЛОГИЯ

14.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата PINKANGEL.BG на своя компютър.

14.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

14.3. Интернет магазина PINKANGEL.BG е собственост на „БЕЛЛЕЗЗА 2018 ООД“.

14.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на PINKANGEL.BG, съобразно българското законодателство.

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „PINKANGEL.BG”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен по електронната поща на посоченият имейл info@pinkangel.bg, връзка може да се осъществи на телефон 0897 584 100

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PINKANGEL.BG С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА PINKANGEL.BG, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.